Presentation of the business practice of affiliated companies and the possibilities of investing in Pokolpje

Presentation of the business practice of affiliated companies and the possibilities of investing in Pokolpje

Dne 4. decembra 2014 smo na delavnici podjetja Finet, d.o.o. in Final, d.o.o. predstavili udeležnecem poslovno prakso povezanih podjetij in možnosti investiranja v Pokolpju.