Idealna lokacija za investitorje, ki iščejo priložnosti na tradicionalnih evropskih trgih in hitro rastočih trgih na Balkanu

Kvalitetna delovna sila je gonilo razvoja vsakega podjetja

Posebni javni razpisi in davčne ugodnosti za vlaganje v Pokolpje

Komunalno opremljene lokacije za opravljanje gospodarske dejavnosti po ugodni ceni

Izjemno ohranjena naravna in kulturna dediščina za razvoj turizma

Zakaj Pokolpje?

Razvojne prednosti Pokolpja
Razumevanje potreb investitorjev in pomoč razvojnih institucij potencialnim vlagateljem
Kakovostna delovna sila
Komunalno opremljene lokacije za opravljanje gospodarske dejavnosti po ugodni ceni
Privlačna lega na meji srednje in južne Evrope ter bližina Zagreba in Ljubljane
Bližina mednarodnih letališč ter pomembnih pristanišč za srednjo Evropo - Koper, Reka in Trst
Posebni javni razpisi in davčne ugodnosti za vlaganje v Pokolpje
Izjemno ohranjena naravna in kulturna dediščina za razvoj turizma
Bogastvo biomase: Lesna biomasa, sončna energija, vodna energija, geotermalna energija
Visoka kakovost življenja

Delovno prebivalstvo in lokacija

Površina (km2)
Število
podjetij
(2016)
Število
prebivalstva
(1.1.2017)
Gostota
prebivalstva / km2
(1.1.2017)
Delovno aktivno
prebivalstvo
(oktober 2017)
Registrirane
brezposelne
osebe (december 2017)
Povp. mesečna
bruto plača
(oktober 2017)

Pokolpje se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije in meji na Republiko Hrvaško. Označuje skupno območje ob reki Kolpi. Spada med najbolje ohranjene naravne predele Slovenije in hkrati srednje Evrope. To vinorodno regijo odlikuje kraška in pretežno gozdnata pokrajina ter velika biotska raznovrstnost. Skozi zgodovino so območje poseljevale različne etnične skupine, ki so stkale kulturo visoke delovne etike in gostoljubnosti. Pokolpje sestavlja 7 občin - Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič.

Območje Pokolpja odlikuje bližina pomembnih evropskih trgov, mednarodnih letališč in pomembnih pristanišč za Srednjo in Vzhodno Evropo ter kvalitetne transportne in komunikacijske povezave z regionalnimi administrativnimi, trgovinskimi in industrijskimi centri.

Čas 1-2 ure 2-3 ure 3-4 ure 5-6 ur
Destinacija Ljubljana - mednarodno letališče
Zagreb - mednarodno letališče
Rijeka - pristanišče in mednarodno letališče
Koper - pristanišče
Trst - pristanišče
Graz
Benetke
Dunaj
Budimpešta
Munchen

Dejavnosti gospodarskih združb v Pokolpju

Predelovalne dejavnostiTrgovina, vzdrževanje inpopravila motornih vozilGostinstvoOstaloGradbeništvoPromet in skladiščenjeStrokovne, znanstvenein tehnične dejavnosti2611,819,76,36,613,815,8% gospodarskih družbpo področjih dejavnosti
% samostojnih podjetnikovpo področjih dejavnostiPredelovalne dejavnostiTrgovina, vzdrževanje inpopravila motornih vozilGostinstvoDruge dejavnostiGradbeništvoPromet in skladiščenjeStrokovne, znanstvenein tehnične dejavnosti17,120,112,97,89,0Ostalo9,18,515,5

Kje vlagati

Večje poslovne cone
TRIS Kanižarica
 • Velikost: 115 ha
 • Zasedenost: 49 % nezasedeno, 35 % zasedeno, zelene in vodne površine 16 %
 • Možnost širitve: DA

Ostale cone v občini: Adlešiči, Belokranjska cesta, Danofoss Belt, Majer, Otovec, Ručetna vas, Stari trg ob Kolpi, Vinica, Vražji kamen.

Več »
Pri Pildu Metlika
 • Velikost: 17,5 ha
 • Zasedenost: ~ 50 %
 • Možnost širitve: DA

Ostale cone v občini: Bereča vas, Beti, Mestni log, Novoteks, Gradac, Komet.

Več »
PSC Vrtača Semič
 • Velikost: 19,74 ha
 • Zasedenost: 0 %
 • Možnost širitve:
Več »
LIK Kočevje
 • Velikost: 7,16 ha
 • Zasedenost: 11,20 ha zemljišč še prostih
 • Možnost širitve: DA: 4,9 ha
Več »
Predgrad
 • Velikost: 1,9 ha
 • Zasedenost: 57,89 % oz. 1,1 ha
 • Možnost širitve: NE
Več »

Če želite objaviti proste poslovne prostore,
pošljite spodaj objavljena - izpolnjena obrazca na

barbara.vranicar@ric-belakrajina.si ali vesna.fabina@ric-belakrajina.si

Obrazec: Prosti poslovni prostori

Soglasje za objavo

Kam Vlagati

Dejavnosti gospodarskih združb v Pokolpju

Podjetja

Za Pokolpje je značilna in tradicionalna lesna, kovinsko predelovalna, tekstilna, kemična, strojna in elektromehanična industrija. Vse bolj v porastu je razvoj turizma. Delovno silo zaznamuje kultura predanosti delu, zanesljivosti in zvestobi podjetju.

Pomoč in podpora

"Učinkovito in prijazno poslovno okolje"

Razvojno informacijski center Bela krajina in Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o. zagotavljata potencialnim investitorjem vse potrebne informacije glede možnosti vlaganj na območju Pokolpja. Poleg investicijskih in razvojnih priložnosti območja, instituciji brezplačno svetujeta vlagateljem glede vseh aspektov investicije in organizirata obiske lokacij z vključevanjem lokalnih avtoritet, poslovnih partnerjev in ostalih svetovalcev.

V okviru vaše investicije vam nudimo podporo in informacije:

 • Informacije glede investicijskih in razvojnih priložnosti v Pokolpju
 • Informacije glede poslovnega okolja
 • Organiziramo obiske lokacij z vključitvijo lokalnih avtoritet
 • Organiziramo srečanja z poslovnimi partnerji in svetovalci
 • Prizadevamo si za izboljšanje pogojev za potencialne tuje investitorje
 • Za potrebe investicijskih projektov organiziramo delovne skupine z namenom zagotovitve najboljšega možnega sodelovanja v okolju