Predstavitev poslovne prakse povezanih podjetij in možnosti investiranja v Pokolpje

Predstavitev poslovne prakse povezanih podjetij in možnosti investiranja v Pokolpje

Dne 4. decembra 2014 smo na delavnici podjetja Finet, d.o.o. in Final, d.o.o. predstavili udeležnecem poslovno prakso povezanih podjetij in možnosti investiranja v Pokolpju.