Lecture on "New opportunities in the production of berry fruit"

Lecture on "New opportunities in the production of berry fruit"

Dne 28. junija 2016 smo organizirali predavanje z naslovom "Nove priložnosti v pridelavi jagodičastega sadja HASKAP". Predaval je g. Zoran Petrovič iz podjetja Haskap, d.o.o.