Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod za promocijo podjetništva in turizma v Beli krajini in izvajalec Programa Pokolpje za območje Bele krajine. Zavod prvenstveno deluje na območju občine Črnomelj, projektno pa na območjih belokranjskih občin, Pokolpja, na regijskem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Zavod je upravljavec Mestne muzejske zbirke Črnomelj, Krajinskega parka Lahinja in Podjetniškega inkubatorja ter coworkinga Bele krajine. Znotraj zavoda deluje Turistično informacijski center Črnomelj in poslovna enota Turistične agencije Kompas Novo mesto. RIC Bela krajina je partner za implementacijo programa CLLD v javno-zasebnem, lokalnem partnerstvu za razvoj podeželja za območje Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK). Je tudi organizator najstarejšega folklornega festivala v Sloveniji, Jurjevanja v Beli krajini. Na področju podjetništva nudi brezplačno svetovanje pri prijavi na javne razpise. Zastopa interese podjetnikov pri odpravi administrativnih in drugih razvojnih ovir ter domače in tuje investitorje informira glede investicijskega okolja v Beli krajini. Na področju turizma pripravlja in izvaja strategijo razvoja turizma, oblikuje celovito turistično ponudbo, skrbi za pospeševanje razvoja turizma in promocijo destinacije reke Kolpe v Sloveniji in tujini. RIC Bela krajina je vodilni partner v projektu upravljanja turistične destinacije »Reka Kolpa - dotakni se zgodbe«, ki je prejela naziv Evropska destinacija odličnosti 2010 in vodilni partner v projektu pridobitve naslova »Zelena destinacija 2016« v Sloveniji ter s tem naslov TOP 100 svetovnih destinacij.

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA

Trg svobode 3
8340 Črnomelj
tel: +386 7 3056 530
e. pošta: info@ric-belakrajina.si
spletna stran: www.ric-belakrajina.si