Razvojni center Novo mesto, d.o.o. je regionalna razvojna agencija za regijo Jugovzhodna Slovenija in koordinator podpornih institucij Pokolpja. V okviru regionalnega razvoja identificira in pripravlja regijske razvojne programe, razvija regijske razvojne projekte, strategije in dokumentacijo. Hkrati deluje na področju razvoja turizma in podeželja, ima vzpostavljeno Regionalno štipendijsko shemo ter Europe Direct točko. V okviru podjetništva opravlja podjetniška svetovanja in izobraževanja, omogoča pridobitev ugodnejših bančnih kreditov in garancij, nudi pomoč pri pridobivanju ustreznih kadrov skozi štipendijsko shemo, ponuja ustrezne prostore za zagon startup-ov in mladih podjetij, coworkinga ter najem sejnih dvoran. V projektni pisarni skrbi za razvoj in uspešno realizacijo projektov. So kreativna in učinkovita ekipa z večletnimi izkušnjami na področju projektnega dela in z mnogimi že uspešno izvedenimi projekti. Podporo nudijo tako projektom vaše organizacije, kot tudi regionalnim, čezmejnim in mednarodnim projektom.

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, d.o.o.

Podbreznik 15
8000 Novo mesto
tel: +386 7 3372 980
el. pošta: info@rc-nm.si
spletna stran: www.rc-nm.si