Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje je neprofitni d.o.o. in v tej obliki deluje od leta 2006, ko sta se združila Razvojni center Pokolpje, družba za razvoj in svetovanje, d.o.o. in Področni center za razvoj gospodarstva d.o.o. Podjetje je nastalo z namenom pospeševanja gospodarstva na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče in Dobrepolje. Glavna dejavnost podjetja je spodbujanje podjetništva in razvoja lokalnega okolja, v kar sodi tudi izvajanje storitev vstopne točke VEM ter izvajanje programa Pokolpje… Poleg tega podjetje nastopa v vlogi vodilnega partnerja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Direktorica je Milena Glavač, univ. dipl. ekon. V podjetju so poleg nje zaposleni še štirje univerzitetno izobraženi sodelavci, in sicer na delovnem mestu podjetniški svetovalec-projektni vodja. S svojimi različnimi profili in znanji predstavljajo dobro osnovo in podporo pri izvajanju nalog.

RAZVOJNI CENTER KOČEVJE RIBNICA, d.o.o.

Trata XIV 6a
1330 Kočevje
tel: +386 1 8950 610
el. pošta: info@rc-kocevjeribnica.si
spletna stran: www.rc-kocevjeribnica.si/