Podjetniški inkubator Kočevje na območju Kočevskega omogoča ugodnejši najem prostorov in ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju. V okviru razvojnega partnerstva Pokolpje je PIK vzpostavil podjetniško infrastrukturo v skladu z mrežnim konceptom. Poslanstvo PIK je spodbujati razvojne aktivnosti in postati most med raziskovalno razvojnim okoljem, razvojnimi potrebami in resursi v regiji, ustvarjati motivacijo in klimo za razvoj podjetništva, organizirati praktične delavnice za uresničitev podjetniške ideje, nadgraditi znanja v posameznih sredinah, promovirati samozaposlovanje, ustvarjati pozitivno podobo podjetnika, nuditi podjetnikom poglobljene informacije, ustvarjati nova delovna mesta v regiji in pomagati pri preobrazbi regionalnih potencialov.

Podjetniški inkubator Kočevje

Trata XIV 6a
1330 Kočevje
tel: +386 8 2051 521
e. pošta: info@zavod-pik.si
spletna stran: http://www.inkubator-kocevje.si/