Razvojne institucije

Razvojne institucije Pokolpja

Podporni instituciji, ki opravljajta razvojno pospeševalne naloge na območju Pokolpja sta Razvojno informacijski center Bela krajina (RIC Bela krajina) in Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o. (RC Kočevje Ribnica). Koordinator razvojnih institucij Pokolpja je regionalna razvojna agencija za Jugovzhodno Slovenijo - Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

RIC Bela krajina

RIC Bela krajina

Več »
Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o.

Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o.

Več »
Podjetniški inkubator Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje

Več »
Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

Več »