Območno razvojno partnerstvo Pokolpje sestavlja sedem občin v Beli krajini in na Kočevskem - Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika. Partnerstvo se je oblikovalo z namenom priprave in izvajanja skupnih projektov za hitrejši razvoj območja. Cilj Območnega razvojnega partnerstva je, da se za ta del regije pripravi poseben območni razvojni program kot več povezanih projektov.

Naloge Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje so sledeče:

 • Podajanje pobud in predlogov
 • Podajanje predlogov za projekte in nabor projektov
 • Zagotavljanje sodelovanja ustreznih kadrov in institucij
 • Zagotavljanje ustreznih podatkov, potrebnih za pripravo projektov in programa
 • Zagotavljanje ustreznih finančnih, materialnih in tehničnih pogojev za delovanje
 • Aktivno sodelovanje pri pripravi programa in projektov
 • Zagotavljanje uspešne priprave programa, izvedbenega načrta in projektov
 • Spremljanje realizacije izvajanja programov

Člani:

 1. Lili Butina
 2. dr. Vladimir Prebilič
 3. Ivan Benčina
 4. Antun Volf
 5. Mojca Čemas Stjepanovič
 6. Polona Kambič
 7. Darko Zevnik
 8. Srečko Stefanič
 9. Branko Južnič
 10. Aleš Knavs
 11. Katja Konečnik
 12. Bojana Klepec
 13. Tomaž Kordiš
 14. Stanislav Malerič
 15. Anton Kambič
 16. Stanislav Križ
 17. Marjanca Cimerman
 18. Jožef Nemanič

Seje in zapisniki

Redne seje