Program in območno razvojno partnerstvo

Program in območno razvojno partnerstvo

»Območno razvojno partnerstvo je pogodbeno, javno-zasebno, interesno in teritorialno sodelovanje občin, združenj gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih partnerjev na določenem območju« (ZSRR-1, Uradni list RS, št. 93/2005). Območno razvojno partnerstvo pripravi območni razvojni program, ki je nabor povezanih razvojnih projektov. Območni razvojni program je integralni del regionalnega razvojnega programa. Tukaj so na enem mestu zbrane informacije o Območnem razvojnem partnerstvu Pokolpje, Programu Pokolpje ter letnih poročilih o izvajanju Programa Pokolpje.

Območno razvojno partnerstvo

Območno razvojno partnerstvo

Več »
Program Pokolpje

Program Pokolpje

Več »
Letna poročila

Letna poročila

Več »