Podjetniški inkubator Kočevje deluje na območju širše Kočevske. Omogoča pomoč pri razvoju poslovne ideje in poslovnega modela skozi svetovanje in mentoriranje, prototipiranje v PIPC Kočevje ter ugodnejši najem prostorov ali pomoč pri najemu poslovnih prostorov v Kočevju.

V okviru razvojnega partnerstva Pokolpje je Podjetniški inkubator Kočevje vzpostavil podjetniško infrastrukturo v skladu z mrežnim konceptom. Poslanstvo inkubatorja je spodbujati razvojne aktivnosti in postati most med raziskovalno razvojnim okoljem, razvojnimi potrebami in resursi v regiji, ustvarjati motivacijo in klimo za razvoj podjetništva, organizirati praktične delavnice za uresničitev podjetniške ideje, nadgraditi znanja v posameznih podjetjih, promovirati samozaposlovanje, ustvarjati pozitivno podobo podjetnika, nuditi podjetnikom poglobljene informacije, ustvarjati nova delovna mesta v regiji in pomagati pri preobrazbi regionalnih potencialov.

Kočevski inkubator je še posebej dejaven pri udejanjanju platform socialnega podjetništva, izobraževanju o najsodobnejših 3D tehnologijah ter udejanjanju ideje v končni komercialni izdelek.

Podjetniški inkubator Kočevje

Trata XIV 6a
1330 Kočevje
tel: +386 40 567 786
e. pošta: info@inkubator-kocevje.si
spletna stran: http://www.inkubator-kocevje.si/

wordcloud-razvoj-ideje.png

Podjetniški inkubator Kočevje

www.inkubator-kocevje.si

Podjetniško svetovanje v kočevski regiji. Podjetniški dogodki, najem prostorov, prototipi, razvoj poslovnih modelov, ustanovitev podjetja. Podjetniški inkubator ...