Podjetniški inkubator Bela krajina izvaja svoje vsebine na področju celotne Bele krajine, s svojimi aktivnostmi pa prispeva k izboljšanju stanja na področju zagotavljanja podpornega okolja za razvoj podjetništva na tem območju, prispeva k zmanjšanju umrljivosti ter rasti mladih podjetij s potencialom (start up podjetja) ter prispeva k privlačnosti območja za mlad kader s podjetniškimi idejami.

Podjetniški inkubator Bela krajina omogoča mladim podjetjem:

  • ugodnejše pogoje najema prostorov
  • svetovanje oz. mentoriranje z več mentorji v različnih fazah poslovnega procesa
  • uporabo in izposojo različne visokotehnološke opreme
  • pridobivanje specifičnih znanj preko predavanj in delavnic
  • mreženje in povezovanje s člani inkubatorja ter podjetji v regiji

COWORKING

V okviru Podjetniškega inkubatorja Bela krajina deluje tudi ''coworking'' oz. sodelo, način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo ''coworking prostor'' z drugimi kreativnimi posamezniki iz svoje ali sorodnih panog. V coworking skupnosti tako prihaja do mreženja in razvijanja novih podjetniških idej. Posameznik ima v prostoru za sodelo na razpolago vso potrebno pisarniško infrastrukturo. Strošek mesečnega članstva znaša 25€ + DDV, včlanijo pa se lahko tako posamezniki kot podjetja.

Podjetniški inkubator Bela krajina deluje na 3 lokacijah oz. enotah:

  • enota Stratus (Ul. Heroja Stariha 19, Črnomelj)
  • enota Stara lekarna (Kolodvorska cesta 23a, Črnomelj)
  • enota TRIS Kanižarica (Kanižarica 41, Črnomelj)

Za članstvo v inkubatorju in dodatna vprašanja se obrnite na Kristiana Asanija (kristian.asani@ric-belakrajina.si; 051 806 925).