Podjetniški inkubatorji

Podjetniški inkubatorji

Program Pokolpje je vzpostavil osnovo za vzpostavitev in polno delovanje podjetniških inkubatorjev na območju Pokolpja. Na območju Pokolpja delujejo tri podjetniški inkubatorji, in sicer Podjetniški inkubator Kočevje, Podjetniški inkubator Kostel in Podjetniški inkubator Bele krajine.

Podjetniški inkubator Bela krajina

Podjetniški inkubator Bela krajina

Več »
Podjetniški inkubator Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje

Več »
Podjetniški inkubator Kostel

Podjetniški inkubator Kostel

Več »