Javni razpisi P2R

Namen javnih razpisov P2R je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij ter uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. S tem se podpira ciljna skupina podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi. Še posebej jih spodbujajo k razvoju njihovih podjetniških kompetenc z vključevanjem v podporne podjetniške programe. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj podjetij in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu. Prijavijo se lahko podjetja, ki poslujejo manj kot 3 leta oz. skladno z datumi, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Do sedaj objavljeni razpisi

Rezultati razpisov

Izvajalec in pomoč za prijavitelje

Izvajalec razpisov je Slovenski podjetniški sklad. Podporni instituciji na terenu sta RIC Bela krajina (za območje Bele krajine) in Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o. (za območje Kočevskega).