Javni razpisi Pokolpje

Predmet javnih razpisov za Pokolpje je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel. Namen javnih razpisov za Pokolpje je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest na področju Pokolpja.

Do sedaj objavljeni razpisi

Poročila o izvajanju javnih razpisov Pokolpje

Izvajalec in pomoč za prijavitelje

Izvajalec javnih razpisov za Pokolpje je Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podporni instituciji na terenu sta RIC Bela krajina (za območje Bele krajine) in Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o. (za območje Kočevskega).