Javni razpisi Pokolpje

Predmet javnih razpisov za Pokolpje je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel. Namen javnih razpisov za Pokolpje je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest na področju Pokolpja.

Do sedaj objavljeni razpisi

Razpisi za obmejna problemska območja:

  • Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022, objavljen 12. 3. 2021. Okvirna višina razpisanih sredstev je bila 23.813.372,16 EUR, za leto 2021 in 2022.

Poročila o izvajanju javnih razpisov Pokolpje in obmejnih problemskih območij:

Izvajalec in pomoč za prijavitelje

Izvajalec javnih razpisov za Pokolpje in obmejna problemska območja je Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.