Javni razpisi za ugodna posojila na problemskih območjih - Regionalni razvojni sklad Ribnica

Namen instrumenta je pomoč podjetjem pri izvajanju investicij. Upravičenci lahko do zgornje meje državnih pomoči kombinirajo subvencije za spodbujanje investicij in ugodne kredite za investicije.

Predmet razpisov je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. Namen razpisov je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Cilj razpisov je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih.

Do sedaj objavljeni razisi

Rezultati javnih razpisov

Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP

Izvajalec in pomoč za prijavitelje

Razvojne kredite za začetne investicije podjetij dodeljuje Slovenski regionalni razvojni sklad Ribnica. Podporni instituciji na terenu sta RIC Bela krajina (za območje Bele krajine) in Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o. (za območje Kočevskega).