Razpisi P7R

Predmet razpisov so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest in spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Do sedaj objavljeni razpisi

Rezultati razpisov

Izvajalec in pomoč za prijavitelje

Izvajalec razpisov je Slovenski podjetniški sklad. Podporni instituciji na terenu sta RIC Bela krajina (za območje Bele krajine) in Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o. (za območje Kočevskega).