Javni razpisi in ugodnosti

Javni razpisi in ugodnosti

Program Pokolpje v obdobju od leta 2011 do leta 2020 nudi za subjekte, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah in druge subjekte navedene v razpisnih pogojih, določene ugodnosti in priložnosti. Tukaj so na enem mestu zbrani vsi razpisi in ugodnosti za problemsko območje Pokolpje, ki izhajajo iz naslova programa Pokolpje.

Subvencije za spodbujanje investicij

Subvencije za spodbujanje investicij

Javni razpisi za Pokolpje, namenjeni spodbujanju začetnih investicij ter ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest na področju Pokolpja. Razpisuje jih Ministrstvo za gospodarstvo RS. Objavljajo se od leta 2011.

Več »
Subvencije za zagon podjetij

Subvencije za zagon podjetij

Javni razpisi P2R za spodbujanje zagona novoustanovljenih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih delovnih mest. Razpisuje jih Slovenski podjetniški sklad Maribor.

Več »
Mikrokrediti in garancije

Mikrokrediti in garancije

Mikrokrediti in garancije za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) za neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Razpisuje jih Slovenski podjetniški sklad Maribor.

Več »
Razvojni krediti za investicije

Razvojni krediti za investicije

Javni razpisi za ugodna posojila na problemskih območjih za spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Dodeljuje jih dodeljuje Regionalni razvojni sklad Ribnica.

Več »
Povračilo prispevkov za socialno varnost

Povračilo prispevkov za socialno varnost

Ukrep omogoča povračilo plačanih prispevkov delodajalca za novo zaposlene sodelavce iz določenih ciljnih skupin na območjih z visoko brezposelnostjo. Ukrep izvaja Zavod RS za zaposlovanje.

Več »
Davčne olajšave

Davčne olajšave

Zavezanci, ki imajo sedež in dejansko izvajajo dejavnost na območjih z visoko brezposelnostjo, lahko uveljavljajo davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje. Ukrep izvaja Finančna uprava RS.

Več »
Spodbude za trajnostni razvoj podeželja

Spodbude za trajnostni razvoj podeželja

Javni pozivi za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina in na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Več »