Javni razpisi in ugodnosti

Javni razpisi in ugodnosti

Program Pokolpje v obdobju od leta 2011 do leta 2020 nudi za subjekte, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah in druge subjekte navedene v razpisnih pogojih, določene ugodnosti in priložnosti. Tukaj so na enem mestu zbrani vsi razpisi in ugodnosti za problemsko območje Pokolpje, ki izhajajo iz naslova programa Pokolpje.

Subvencije za zagon podjetij

Subvencije za zagon podjetij

Javni razpisi P2R za spodbujanje zagona novoustanovljenih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme ter ustvarjanje novih delovnih mest. Razpisuje jih Slovenski podjetniški sklad Maribor.

Več »