Spletne strani podjetij v Pokolpju

Seznam obstoječih in delujočih spletnih strani podjetij v Pokolpju

GLOBUS Mednarodna špedicija, d.o.o.

http://www.globus-metlika.si/

Gn gradbeni nadzor in vodenje projektov Alojz Muren s.p.

https://dekorativnikamen.si/

GOZDARSKE NADGRADNJE MIHELIČ, Janez Jurij Mihelič, s.p.

http://gozdarska-oprema.net/

GOZDARSTVO GRČA, gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d., Kočevje

http://www.g-grca.si/

HTT, proizvodnja specialnih priklopnih vozil in kamionskih nadgradenj, d.o.o.

http://www.htt.si/

HUTAR trgovina, d.o.o.

http://www.hutar.si/

HYDROVOD, d.o.o., družba za komunalno dejavnost

https://www.hydrovod.si/

I.R.O., družba za davčno, računovodsko in gospodarsko svetovanje, d.o.o.

http://www.iro.si/

INFINIS, Tomaž Pavlakovič, s.p.

http://www.infinis.si

INTER - ADAKS, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.

http://www.inter-adaks.si

INTERSOCKS, tovarna nogavic, d.o.o., Kočevje

http://www.intersocks.com/

IRENA ŠIVANJE IN TRGOVINA, Iztok Štrucelj, s.p.

http://www.trgovinairena.si/

ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d. - PE Kondenzatorji, Semič

https://www.iskra.si/

ITAS-CAS, industrija transportnih sredstev in opreme - cisterne, avtomešalci, silosi, d.o.o.

http://www.itas-cas.si/