Udeležba na okrogli mizi "Mladi na poti k podjetnosti"

Dne 25. maja 2017 smo v Kulturnem domu Črnomelj soorganizirali in sodelovali na okrogli mizi z naslovom "Mladi na poti podjetnosti". Okroglo mizo sta organizirala Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelej in Andragoški center Slovenije v okviru Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015-2017.

Okrogla miza je bila v prvem delu namenjena ugotavljanju odzivnosti mladih na potrebe trga dela, v drugem delu pa so udeleženci spregovorili o razvojnih priložnostih okolja. Delavnica je bila namejena vsem mladim, predvsem študentom, dijakom zaključnih letnikov srednjih šol in mladim brezposelnim, ki razmišljajo o razvoju svoje poklicne poti. Udeleženci delavnice so tudi razmišljali o razvojnih možnostih Bele krajine glede lana in konoplje ter na podlagi svojih ugotovitev oblikovali konkretne podjetniške idje, ki so jih na koncu delavnice tudi predstavili. Delavnico je vodil Matej Golob, eden izmed najbolj priznanih startup mentorjev pri nas.

Strokovni dogodek na nacionalni ravni je bil izvrstna priložnost, da smo se odkrito pogovorili o priložnostih domačega okolja za ustvarjanje novih delovnih mest, ki so v skladu z razvojnimi usmeritvami Bele krajine.