Sodelovanje na dogodku "Aktualne podjetniške spodbude"

30. maja 2017 v prostorih RIC Bela krajina na naslovu Ulica heroja Stariha 19 in 7. junija 2017 v sejni sobi Občine Metlika smo sodelovali na dogodku v organizaciji RC Novo mesto, d.o.o. z naslovom "Aktualne podjetniške spodbude". Na dogodku smo predstavili spodbude za Pokolpje. Poleg spodbud za Pokolpje je bilo predstavljeno še Povabilo za spodbujanje podjetniške inovativnosti v letu 2017, krediti in garancije regisjke garancijske sheme, izvajanje Regijske štipendijske sheme v obdobju 2017-2021 ter ostale spodbude na področju podjetništva in turizma.

Predstavitev je bila namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom posameznikom ter fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter drugim zainteresiranim.