Regijsko srečanje žensk Bela krajina - Črnomelj - mreža MEMA

Regijsko srečanje žensk Bela krajina - Črnomelj - mreža MEMA

Dne 12. januarja 2016 smo v Mestni muzejski zbirki Črnomelj soorganizirali dogodek Regijsko srečanje žensk Bela krajina - Črnomelj v okviru mreže MEMA.

Pri projektu so sodelovale ženske iz različnih delovnih okolij, ki želijo prispevati svoj optimistični pogled na svet in prihodnost in imajo željo po povezovanju in širitvi dobrih zamisli. Z iztočnicami in pogovorom so našle rešitve, kako usklajevati družinske obveznosti in poklicno kariero, kako poskrbeti za mlade, ki ne najdejo zaposlitve in kako z ženskim pogledom in znanjem vplivati na razvoj v svojem kraju. Na srečanju so opogumile vse tiste, ki so v svojih službah nezadovoljne in se odločijo za kariero o kateri sanjajo.

Program srečanja:

13.00: Ohranitev odličnih delovnih rezultatov - Mojca Fon Jager

13.30: Spoznajmo se - hitri sestanki

14.00: Mreža MEMA - Bodimo glas žensk! - Marta Turk

- Koliko prispevajo ženske v gospodarstvu regije? - predstavnica AJPES

- Sodelovanje z ženskami iz drugih regij

15.30: Oblikovanje delovne skupine in zaključek srečanja

Kaj je Network MEMA?

Mreža za enake možnosti (MEMA) želi prispevati k dvigu ravni ekonomske neodvisnosti žensk, spodbuditi njihovo povezovanje v organizirane združbe ter doseči boljše vključevanje žensk v gospodarstvo. Kljub visokemu deležu delovnih aktivnih žensk v Sloveniji družbena slika izpostavlja neenako vlogo žensk v družbi in gospodarstvu, kar je odraža tudi pri vse večjem deležu mladih izobraženih brezposelnih žensk. Kot ekonomska kategorija so premalo prisotne tudi v lokalnih in regionalnih telesih, kjer se odloča o razvoju, delovnih mestih in prihodnosti (npr. v lokalnih skupnostih, v občinskih svetih, v UO gospodarskih in obrtnih zbornic, v strokovnih združenjih, regionalnih razvojnih svetih) kljub temu, da je v Sloveniji ta hip vsaj 45.000 uspešnih podjetnic – te ne sodelujejo v procesih odločanja. To pa je ključni ekonomski in družbeni imperativ. Ker nimamo pregleda o tem, kakšen je ekonomski potencial podjetnic v mikro in malih podjetjih, ki bi služil kot podlaga za pripravo razvojnih strategij, tudi nimamo posebnih ukrepov za njihov hitrejši razvoj. Da bi spodbudili rast mikro in malih podjetij, ki so jih ustanovile in jih vodijo ženske, je potrebno zagotoviti spodbudnejše okolje in večjo vključenost žensk pa tudi enak delež predstavnic iz gospodarstva v organih zbornic, ter v regionalnih razvojnih svetih, kjer se odloča o (regionalni) strategiji gospodarskega razvoja. Mreža za enake možnosti (MEMA) želi spodbuditi tudi povezovanje žensk v bolj aktivne skupine v regionalnih okoljih, ki bodo tako prispevale na vključevanje žensk v gospodarstvo. Ženske se za vstop v podjetništvo težje odločajo. Za poslovno pot bolj kakor moški potrebujejo mentorstvo, lokalno podporo, priložnosti za ustvarjanje stikov med podjetnicami. Takšne mreže pa nudijo tudi možnost za izmenjavo znanj in izkušenj md podjetnicami.

CILJI PROJEKTA

  • Večja ozaveščenost o enakosti spolov in spodbuda raziskavam in povezovanju;
  • Spodbujanje večjega vključevanja žensk v gospodarstvu (SME) na vse nivoje odločanja v Sloveniji z boljšo organiziranostjo podjetnic po vseh slovenskih regijah;
  • Omogočiti spremembe na področju udeležbe žensk v gospodarskem razvoju, kar naj postane del skupnih razvojnih strategij in smernic.

Pri projektu sodeluje pet slovenskih partnerjev in partner iz Norveške. Vsak od partnerjev prispeva k programu svoja znanja in izkušnje. Vodja projekta je Marta Turk.