Pričakovane poslovne spremembe v letu 2016 in možnosti investiranja v Pokolpju 2016

Dne 11. novembra 2015 smo na povabilo podjetja Finet, d.o.o. in Final, d.o.o. na Kalski domačiji v Semiču v okviru delavnice "Pričakovane poslovne spremembe v letu 2016 in možnosti investiranja v Pokolpju 2016" izvedli predavanje z naslovom "Pričakovanja glede nadaljnje podpore problemskim območjim - Pokolpje od leta 2016 naprej".

Delavnica je bila namenjena podjetnikom, direktorjem mikro in malih podjetij, samostojnim podjetnikom in ostalim, kateri imajo interes za seznanitev s spremembami na področju podjetništva kot tudi bodočim investitorjem na področju Pokolpja.

Na dogodku so bile predstavljene še naslednje vsebine: seznanitev s pričakovanimi spremembami na področju davčnih blagajn, na področju prijave zaposlenih v obvezna socialna zavarovanja ter na področju varnosti in zdravja pri delu, uvajanje davčnih blagajn, fiskalizacija na Hrvaškem - primeri iz prakse, zakonodajne zahteve urejaja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v podjetju, elektronski m obrazci, promocija zdravja na delovnem mestu - davčni vidik.