Predstavitev razpisa BP2 SRRS Ribnica

Predstavitev razpisa BP2 SRRS Ribnica

V sredo, 25. 7. 2018 ob 10. uri je v prostorih Podjetniškega inkubatorja Bela krajina (Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj) potekala predstavitev Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji - BP2, s spremembami in dopolnitvami objavljenimi v Ur.l.RS, št. 46/2016 z dne 6.7.2018. Predstavitev so izvedli predstavniki Slovenskega regionalno razvojnega sklada Ribnica.