Predstavitev programa Pokolpje v Županijski gospodarski komori Karlovac

Predstavitev programa Pokolpje v Županijski gospodarski komori Karlovac

Predstavniki RIC Bela krajina so 19. 9. 2013 v Županijski gospodarski komori Karlovac na delavnici o poslovanju z EU (poudarek na poslovanju s Slovenijo), predstavili program Pokolpje in ugodnosti in priložnosti, ki jih program prinaša.

Z vstopom Hrvaške v EU bo postal trg večji in konkurenčnejši. Prišlo bo do prostega pretoka blaga, storitev, ljudi in kapitala, kar bo pomenilo nujno in hitro prilagajanje na novo nastale razmere. Vse več slovenskih podjetij si želi vlagati na Hrvaško ter vse več hrvaških podjetij v Slovenijo.

Predlog za delavnico je podala ga. Zalka Bosanac iz podjetja Finet, d.o.o., ki ima že več kot dvajset let podjetje v Sloveniji in na Hrvaškem (Final, d.o.o.), kjer opravljajo enake storitve kot na slovenskem trgu, le za hrvaška podjetja s pretežno slovensko lastninsko strukturo. Povezava do članka: http://www.radio-mreznica.hr/vijesti/19-9-2013/u-zemljama-eu-a-sada-se-lakse-posluje.