Predstavitev javnih razpisov SPS Maribor in SID banke

Predstavitev javnih razpisov SPS Maribor in SID banke

Dne 24. 9. 2019 je v prostorih Podjetniškega inkubatorja Bele krajine (2. nadstopje poslovne hiše Stratus, Ulica heroja Stariha 19, 8340 Črnomelj) potekala predstavitev javnih pozivov in javnih razpisov Slovenskega podjetniškega sklada Maribor in predstavitev produktov Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka).

Ga. Mateja Grobelnik iz Slovenskega podjetniškega sklada Maribor je na splošno predstavila produkte sklada, vse od zagonskih spodbud, semenskega kapitala, tveganega kapiatala, mikrokreditov, garancij in posebnih spodbud (lesarstvo in digitalna transformacija podjetij). Zunanja sodelavka sklada, ga. Viljenka Godina je podrobneje predstavila 11 javnih pozivov za vavčerje, ki so odprti do leta 2023. Ga. Nataša Koščak iz SID banke pa je nazadnje predstavila možnosti neposrednega financiranja banke (posojila) za projekte s področja lesa, turizma, za namen izvoza in naložb ter za mala in srednje velika podjetja (MSP 6, MSP 7 in MSP 8). Predstavljena je bila tudi možnost lastniškega financiranja SID banke.