Predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Ribnica

V petek, 17. februarja 2017 ob 12.30 uri smo v sodelovanju s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom Ribnica organizirali predstavitev dveh aktualnih podjetniških rzpisov SRRS, in sicer:

  • Javnega razpisa za ugodna posojila začetnim podjetniškim projektom in projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/17) in
  • Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17).

Poseben poudarek je bil dan na razpisu za problemska območja, kamor spada tudi Pokolpje, SRRS je najavil tudi druge spodbude za leto 2017.