Pokolpje na See Meet Slovenia 2019

Pokolpje na See Meet Slovenia 2019

V obdobju od 16. do 17. oktobra 2019 smo se predstavniki Pokolpja iz razvojnih institucij regije Jugovzhodna Slovenija (RIC Bela krajina, RC Kočevje Ribnica, d.o.o. in RC Novo msto, d.o.o.) v hotelu City v Mariboru udeležili 4. mednarodnega B2B foruma Jugovzhodne Evrope - SeeMeet Slovenia 2019, katerega smo tudi soorganizirali.

Na letošnjem dogodku je sodelovalo 123 podjetij iz 14 držav (Hrvaške, Avstrije, Francije, Italije, Srbije, Turčije, Velike Britanije, Bolgarije, Nepala, Kosova, Malte, Nizozemske, Ukrajine in Slovenije), skupno je dogodek obiskalo 196 udeležencev, v 2 dneh je bilo opravljenih 1.044 sestankov. Povprečno so udeleženci opravili 10 formalnih sestankov in 5 neformalnih sestankov. Obiskovalci so v povprečju pridobili 5 kontaktov, ki imajo potencial, da se iz njih v prihodnosti razvije skupno sodelovanje oz. posel.

Iz območja Pokolpja se je dogodka udeležilo 7 podjetij oz. projektov, in sicer:

  • HRM business, d.o.o.
  • Kaiva, d.o.o.
  • Nopromat, d.o.o.
  • StarkMat marketing
  • StarkMat design & projects
  • Zdrava pisarna
  • Vams, d.o.o.

SEE MEET SLOVENIA 2019 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog s posebnim poudarkom za podjetja s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT, predelovalne industrije (kovinska, izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja energetske učinkovitosti in druge storitve. Udeleženci lahko v zgolj dveh dneh razširijo svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje.

Dogodek so organizirali Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, javna agencija SPIRIT Slovenija, regionane razvojne agencije RC Novo mesto, d.o.o., RC Murska Sobota, RRA Zasavje, RRA Posavje, Enterprise Europe Network, Mariborska razvojna agencija, RRA Koroška, RRA Savinsjke regije, d.o.o., RRA Zeleni Kras, Razvojna agencija ROD Ajdovščina, RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica.