Pokolpje na See Meet Slovenia 2018

Pokolpje na See Meet Slovenia 2018

V obdobju od 9. do 11. oktobra 2018 smo se predstavniki Pokolpja iz razvojnih institucij regije Jugovzhodna Slovenija (RIC Bela krajina, RC Kočevje Ribnica, d.o.o. in RC Novo msto, d.o.o.) v hotelu Habakuk v Mariboru udeležili mednarodne poslovne konference SeeMeet Slovenia 2018, katero smo tudi soorganizirali.

Mednarodni B2B forum ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog. Letos je bil posebni poudarek na podjetjih s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT. Na forumu so bila prisotna še podjetja iz predelovalne industrije (kovinska, izdelki iz gume in plastičnih mas) ter s področja energetske učinkovitosti. V dveh dneh so si lahko udeleženci med prijavljenimi podjetji izbrali do 15 osebnih sestankov s kandidati po njihovi izbiri. Iz območja Pokolpja so se na dogodek prijavila 4 podjetja: StarkMat, Sebastjan Štarkel, s.p., Špica, d.o.o., Nopromat, d.o.o. in Promigra, d.o.o.

Na letošnjem dogodku je sodelovalo 110 podjetij iz 9 držav (Avstrije, Francije, Madžarske, Italije, Rusije, Srbije, Turčije, Velike Britanije in Slovenije), skupno je dogodek obiskalo 147 udeležencev, v 2 dneh je bilo opravljenih 1.182 sestankov. Povprečno so udeleženci opravili 12 formalnih sestankov in 6 neformalnih sestankov. Obiskovalci so v povprečju pridobili 6 kontaktov, ki imajo potencial, da se iz njih v prihodnosti razvije skupno sodelovanje oz. posel. 87,1 % udeležencev, ki je vrnilo anketni vprašalnik, je izrazilo interes za sodelovanje na naslednjem organiziranem dogodku.

Dogodek so organizirali Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javna agencija, SPOT, slovenska poslovna točka, Mariborska razvojna agencija, Regionalna razvojna agencija Koroška, Razvojni center Novo mesto, d.o.o., Regionalna razvojna agencija Posavje, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Regionalna razvojna agencija Zasavje, Razvojni center Novo mesto, d.o.o. in RIC Bela krajina.