Pokolpje na mednarodnem poslovnem forumu AMERICANALLIA 2013

Pokolpje na mednarodnem poslovnem forumu AMERICANALLIA 2013

Predstavnik Pokolpja se je v obdobju od 29. oktobra do 3. novembra 2013 skupaj z javno agencijo SPIRIT Slovenija in predstavnikoma dveh belokranjskih podjetij v Mehiki v mestu Guadalajara udeležil tridnevnega mednarodnega poslovnega foruma AMERICANALLIA 2013. Forum je bil namenjen poslovnemu mreženju malih in srednjih podjetij iz vseh sektorjev, ki načrtujejo širitev na nove trge ali iščejo nove poslovne partnerje predvsem v Mehiki in Latinski Ameriki.

V okviru poslovnega foruma so bili organizirani individualni sestanki (B2B) s podjetji, ki smo si jih že vnaprej izbrali iz kataloga vseh prijavljenih podjetij. Opravili smo sestanke z 20 podjetji, na dogodku pa smo obiskovalcem in zainteresiranim predstavljali slovensko investicijsko okolje in ugodnosti ter priložnosti za vlaganje v Pokolpje.

V sklopu dogodka, na katerem je bilo največ podjetij iz Mehike in Latinske Amerike, so bila organizirana tudi srečanja, namenjena neformalnemu mreženju med podjetji. V času obiska so se slovenska podjetja srečala tudi z ekonomskim svetovalcem Republike Slovenije na Veleposlaništvu RS v ZDA mag. Gorazdom Renčljem in Alejandrom Díazom, nekdanjim veleposlanikom Mehike na Dunaju, ki je bil akreditiran tudi za Slovenijo, in sta bila podjetjem na voljo za dodatne informacije o možnostih in priložnostih poslovanja v Mehiki. Za udeležena slovenska podjetja je bil organiziran tudi ogled proizvodnje podjetja Vieja v Arandasu.

Javna agencija SPIRIT Slovenija je imela na dogodku svoj razstavni prostor v velikosti 9 m2, na katerem je predstavljala Slovenijo kot zanimivo destinacijo za poslovno in investicijsko sodelovanje.

Mehika, drugo največje gospodarstvo Latinske Amerike, za Evropsko unijo predstavlja enega najpomembnejših trgov v okviru Latinske Amerike, po površini je štirinajsta največja država na svetu, po številu prebivalcev (okoli 116 milijonov) pa enajsta. Ta država je imela v letu 2012 3,9 % gospodarsko rast, Mednarodni denarni sklad ji za letos napoveduje 3,7 % in za leto 2014 3,9 % rast BDP. V letu 2015 naj bi mehiški BDP dosegel 3,7 % rast in 1.252 mrd EUR. Industrijski sektor v Mehiki predstavlja 34 % BDP in zaposluje več kot četrtino aktivnega prebivalstva. Najpomembnejše industrijske panoge so živilska, kemična, predelava železa in jekla, naftna, tekstilna, kemična, in avtomobilska industrija. Velik potencial ima tudi letalska industrija, vesoljske tehnologije, obnovljivi viri energije in IKT.

Mehika je peti največji proizvajalec nafte na svetu ter peti največji proizvajalec in drugi največji izvoznik piva na svetu. V letu 2012 se je rast industrijske proizvodnje povečala za 3,4 %, za leto 2013 pa je napovedana še nekoliko višja, 4,5 % rast. Mehika želi privabiti tuje investitorje, zato veliko naporov usmerja v vzpostavitev konkurenčnega poslovnega okolja. V obdobju januar 2003 - april 2013 so v Mehiki zabeležili skupno 2.355 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 124,8 mrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 53 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 711.940 novih delovnih mest. Mehika je zaradi sklenjenih prostotrgovinskih sporazumov dobra odskočna deska za vstop na trge Severne Amerike, Latinske Amerike, Azije in Evrope. Blagovna menjava s Slovenijo je relativno skromna, lani je tako izvoz v Mehiko znašal slabih 48 milijonov evrov, uvoz iz Mehike pa slabih 10 milijonov evrov, prav tako v Sloveniji nimamo podjetja z mehiškim kapitalom.