Pokolpje na FDI Summit Slovenia 2014

Predstavniki Pokolpja smo se 22. oktobra 2014 udeležili mednarodne razvojne konference »FDI Summit Slovenia 2014«, ki že tradicionalno potekala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Konferenca se je osredotočila na ključna področja, ki bodo vplivala na to, ali bo Slovenija dokončno izplavala iz dolgotrajne krize: Kakšne so izkušnje iz procesov prvega privatizacijskega paketa 2013/2014, kaj smo se naučili, kako bomo ukrepali v prihodnje? Kakšni bodo kriteriji nadaljnje privatizacije, bomo znali sestaviti smiselno, politično neobremenjeno razvojno strategijo upravljanja z državnim premoženjem? Kakšna je lahko ali bi morala biti razvojna vloga Družbe za upravljanje terjatev bank in celotnega bančnega sistema pri revitalizaciji slovenskega gospodarstva? Kako moramo razpoložljiv tuj kapital, potencialne strateške investitorje integrirati v državne razvojne strategije? Kakšne te strategije sploh so, kdo jih pripravlja, kaj so ključni razvojni projekti?

Ob nadaljnjem stabiliziranju javnih financ in večji učinkovitosti delovanja javnega sektorja je bistveno vprašanje razvoja povezano s pridobitvijo sredstev za investicije. V tem kontekstu je bila glavna pozornost namenjena vlogi investitorjev pri dvigu konkurenčnosti gospodarstva in dvigu kakovosti korporativnega upravljanja. Bistvenega pomena je definiranje strategije razvoja, strateških projektov, v okviru katerih je potrebno na podlagi kriterijev definirati vlogo in obseg tujega kapitala.

Na konferenci je sodelovalo prek 20 uglednih govorcev, med njimi številni predsedniki uprav uglednih domačih in tujih podjetij v Sloveniji, najpomembnejši politični odločevacli, Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije, Dušan Mramor, minister za finance, Karl Erjavec, minister za zunanje zadeve in mnogi drugi.