Leto 2017 - leto številnih ukrepov za pomoč gospodarstvu: Učinkovita priprava na javne razpise - običajne pasti in napake

V petek, 2. decembra 2016 smo v prostorih RIC Bela krajina na naslovu Ulica heroja Stariha 19 organizirali predavanje "Leto 2017 - leto številnih ukrepov za pomoč gospodarstvu: Učinkovita priprava na javne razpise - običajne pasti in napake". Predaval je Jože Mrzljak iz podjetja Prokon, d.o.o. Predstavil je aktualne in načrtovane javne razpise v letu 2016 in 2017, poudarek je bil na učinkoviti ureditvi lastnih bilanc, na zbiranju podatkov za kvalitetno izdelavo razpisne dokumentacije ter pasteh in napakah pri prijavah na razpise. Na srečanju so udeleženci pridobili še osnovne informacije o Prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2016.