Informativni dogodek "Regijska štipendijska shema JV Slovenije"

Dne 20. 10. 2017 smo v prostorih RIC Bela krajina na naslovu Ulica heroja Stariha 19 organizirali Informativni dogodek "Regijska štipendijska shema JV Slovenije" v izvedbi RC Novo mesto, d.o.o.