Delavnica Gospodarstvo potrebuje prostor

RIC Bela krajina je skupaj z Občino Črnomelj in RC Novo mesto, d.o.o. 12. februarja 2015 v prostorih Območne Obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj organiziral delavnico z naslovom Gospodarstvo potrebuje prostor.

Občina Črnomelj pripravlja spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN). Gospodarstvo, podjetništvo in turizem ter njihove potrebe po razvojnih površinah, dostopnosti in opremljenosti z gospodarsko javno infrastrukturo so pri načrtovanju prostorskega razvoja zelo pomemben člen.

V prvem delu delavnice so bile predstavljene strateške usmeritve za razvoj gospodarskih con in turističnih območij oz. površin za razvoj različnih dejavnosti v občini, osnovane na dosedanjih planskih usmeritvah in aktualnih podatkih posameznih gospodarskih družb. Sledila je vodena razprava o omejitvah in razvojnih možnostih, ki se jih zaznava v veljavnem OPN in o možnostih za izboljšanje določil prostorskega planskega akta. Cilj razprave je bil zbrati čim več konkretnih predlogov za načrtovanje tudi drugih ukrepov, s katerimi se bo na lokalnem nivoju pripomoglo k usmerjenemu razvoju gospodarstva, podjetnišva in turizma.