Aktualni javni razpisi in druge finančne spodbude za podjetja in podjetnike

V torek, 27. oktobra 2015, smo v Mestni muzejski zbirki Črnomelj organizirali delavnico z naslovom Aktualni javni razpisi in druge finančne spodbude za podjetja in podjetnike. Program delavnice je obsegal: predstavitev Garancijske sheme za Dolenjsko in Regijske garancijske sheme za regijo JV Slovenija, aktualne odprte razpise in najave razpisov na področju podjetništva, informacijo o Štipendijski shemi za Dolenjsko, pričakovanja glede nadaljnje podpore problemskim območjem - program Pokolpje od leta 2016 naprej. RIC Bela krajina je na delavnici izvedel predstavitev z naslovom Pričakovanja glede nadaljnje podpore problemskim območjem - Pokolpje od leta 2016 naprej.

Delavnica je bila namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, samostojnim podjetnikom posameznikom ter fizičnim osebam z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.