Poslovne cone

TRIS Kanižarica

TRIS Kanižarica

Poslovna cona Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (TRIS) je v občini Črnomelj največja poslovna cona. Ima največjo ponudbo parcel za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v širši regiji Dolenjske in Bele krajine. Nahaja se jugozahodno od naselja Črnomelj, ob regionalni cesti Kanižarica – Vinica, na območju nekdanjega rudniškega kompleksa.

Na območju je po predvidenem občinskem prostorskem načrtu na voljo večje število zemljišč za proizvodne, storitvene, poslovne, servisne, skladiščne, komunalne in ostale dejavnosti, v velikosti od 2.000 m2 do 10.000 m2, katerih lega omogoča združevanje posameznih enot glede na potrebe investitorja.

Preko območja poslovne cone je načrtovan priključek na tretjo razvojno os. V območje sta predvideni dve vstopni točki, kar vsekakor predstavlja novo razvojno težišče cone, saj bodo poslovni subjekti lažje dostopni in imeli boljšo cestno povezavo.

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 115 ha
 • Delež prostih površin: 49 % nezasedeno, 35 % zasedeno, zelene in vodne površine 16 %
 • Možnost širitve: DA
 • Cena: po dogovoru €/m2
 • Lastništvo: 93,65 % v zasebni lasti, 6,35 % v javni lasti
 • Namenska raba območja: centralne dejavnosti (trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, šport in rekreacija, kultura, predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, promet in skladiščenje, oskrba z elektriko (energetski objekti).
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 40km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 4,1 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 3 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 110 km (Ljubljana), 100 km (Zagreb)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: DA
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

TRIS Kanižarica