Poslovne cone

PSC Vrtača Semič

PSC Vrtača Semič

Poslovna cona Vrtča Semič je od centra Semiča oddaljena dva kilometra, leži neposredno ob cesti Semič - Jugorje in z dobro povezavo v Črnomelj, Metliko in Novo mesto. Ob Semiču poteka tudi železniška proga Novo mesto - Karlovac (HR). Investitorji v cono imajo možnost priključka na optično in kabelsko omrežje, na telefonsko, vodovodno, kanalizacijsko omrežje in na omrežje tehnološke vode. Moč priključka na elektroenergetsko omrežje je 1.700 kW. Oddaljenost cone od priključka na avtocesto/hitro cesto je 30 km. Oddaljenost do potniške postaje je 4 km, oddaljenost do tovorne postaje in industrijskega tira je 11 km. Cena: cca. 20 €/m2.

 • Kontakt

  Občina Semič
 • Naslov: Štefanov trg 9, SI-8333 Semič
 • Kontaktna oseba: Polona Kambič
 • Tel.: +386 7 35 65 360
 • Faks: +386 7 35 65 365
 • E-naslov: obcina@semic.si
 • Skupna površina: 19,74 ha
 • Delež prostih površin: 0 %
 • Možnost širitve:
 • Cena: 20 €/m2
 • Lastništvo: javno in zasebno
 • Namenska raba območja: proizvodne, servisne, skladiščne, transportne, prometne, komunalne in energetske, storitvene, trgovske in gostinske dejavnosti ter šport in rekreacija
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: 30 km
 • Oddaljenost cone do logističnega terminala: 11 km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 4 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 4 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 120 km (SLO-Ljubljana), 104 km (HR-Zagreb)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
 • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

PSC Vrtača Semič