Poslovne cone

Pri Pildu Metlika

Pri Pildu Metlika

Nahaja se v severnem delu mesta Metlike tik ob regionalni cesti Novo mesto - mednarodni mejni prehod Metlika. Ima izjemno dobro dostopnost. V bližini je regionalna cesta, železnica, mednarodni mejni prehod, športno letališče in storitvena cona (pošta, banka, trgovine). Območje, namenjeno poslovni gradnji je veliko 17,5 ha, od tega je zasedenih približno 5 ha. Za območje v izmeri je urejena osnovna infrastruktura (voda, elektrika, telefon, kanalizacija, dostop do javne ceste). Predvideno je območje širitve cone iz sedanjih 17,5 ha na 34 ha. Prav tako je na območju cone predvidena izgradnja objekta za potrebe mrežnega inkubatorja v velikosti 1.200 m2. V skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika se lahko cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov zmanjša za 50 % ocenjene vrednosti kvadratnega metra zemljišča.

 • Kontakt

  Občina Metlika
 • Naslov: Mestni trg 24, p.p. 165, SI-8330 Metlika
 • Kontaktna oseba: Darko Zevnik
 • Tel.: +386 7 36 37 400
 • Faks: +386 7 36 37 402
 • E-naslov: obcina.metlika@siol.net
 • Skupna površina: 17,5 ha
 • Delež prostih površin: ~ 50 %
 • Možnost širitve: DA
 • Cena: ~ 25 € €/m2
 • Lastništvo: Občina Metlika/zasebno
 • Namenska raba območja: območje proizvodnih dejavnosti, mešana dejavnost: skladišča, servisne dejavnosti, trgovine
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 30 km; hrvaška AC: 25 km
 • Oddaljenost cone do logističnega terminala: 1,5 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 1,5 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 120 km (SLO - Ljubljana), 90 km (HR - Zagreb)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Pri Pildu Metlika