Poslovne cone

Predgrad

Predgrad

Gospodarska cona Predgrad se nahaja 1 km od naselja Predgrad, 28 km južno od Kočevja. Območje se ureja kot gospodarska cona lokalnega pomena: urbanistično in arhitekturno oblikovanje celotnega območja mora biti usklajeno (oblikovanje streh in fasad). Višinski gabariti ne smejo presegati višine obstoječega proizvodnega objekta ob regionalni cesti.

 • Kontakt

  Občina Kočevje
 • Naslov: Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
 • Kontaktna oseba: Irena Kalčič
 • Tel.: 01 89 38 239
 • Faks:
 • E-naslov: irena.kalcic@kocevje.si
 • Skupna površina: 1,9 ha
 • Delež prostih površin: 57,89 % oz. 1,1 ha
 • Možnost širitve: NE
 • Cena: 7-10 €/m2
 • Lastništvo:
 • Namenska raba območja: Proizvodnja, obrtna in servisna dejavnost; industrijska dejavnost).
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: 30 km (HR), 50 km (SLO)
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 100 - 500 m
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 100 - 500 m
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 80 km
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Predgrad