Poslovne cone

Poslovna cona Vinica

Poslovna cona Vinica

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 3,75 ha
 • Delež prostih površin: 70 % (26.307 m2 nezasedene površine), 30 % (11.275 m2 zasedene površine)
 • Možnost širitve:
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: 100 % v zasebni lasti
 • Namenska raba območja: predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 55km; hrvaška AC: 36km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 20 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: Ljubljana: 130 km; Zagreb: 88 km
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona Vinica