Poslovne cone

Poslovna cona Ručetna vas

Poslovna cona Ručetna vas

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 2,9 ha
 • Delež prostih površin: 21 % (6.090 m2 nezasedene površine), 79 % (22.912 m2 zasedene površine)
 • Možnost širitve:
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: 100 % v zasebni lasti
 • Namenska raba območja: storitveni, servisni in proizvodni progami; dejavnosti, ki okolje močno obremenjujejo, niso dovoljene. poslovni in storitveni programi centralnega ali reprezentančnega tipa (pisarne, razstavni in prodajni saloni, manjši gostinski programi ipd.) ter stanovanja v višjih etažah.
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 32km; hrvaška AC: 50km - mejni prehod Metlika
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 5 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: Ljubljana: 100 km; Zagreb: 100 km
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona Ručetna vas