Poslovne cone

Poslovna cona Petrina

Poslovna cona Petrina

 • Kontakt

  Občina Kostel
 • Naslov: Vas 4, SI-1336 Kostel
 • Kontaktna oseba: Lili Butina
 • Tel.: +386 1 894 80 06
 • Faks: +386 1 894 80 07
 • E-naslov: obcina@kostel.si
 • Skupna površina: 2,5 ha
 • Delež prostih površin: 70 %
 • Možnost širitve: NE
 • Cena: 16 €/m2
 • Lastništvo: zasebno in javno
 • Namenska raba območja: poslovno industrijska dejavnost
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: 15 km (Delnice)
 • Oddaljenost cone do logističnega terminala: 11 km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 11 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 11 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 46 km Rijeka (HR), 55 km Krk (HR)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: DA
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona Petrina