Poslovne cone

Poslovna cona ob Belokranjski cesti

Poslovna cona ob Belokranjski cesti

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 21,16 ha
 • Delež prostih površin: 34,99 % (13,76 ha zasedene površine, 7,40 ha nezasedene površine)
 • Možnost širitve:
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: 98,2% v zasebni lasti, 1,8% v javni lasti
 • Namenska raba območja: trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti, ki nimajo škodljivih posledic na bivalno okolje in manjša obrt na CDo. Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, promet in skladiščenje ter druge dejavnosti.
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km; hrvaška AC: 45km
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
 • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona ob Belokranjski cesti