Poslovne cone

Poslovna cona Loški Potok - Riko

Poslovna cona Loški Potok - Riko

 • Kontakt

  Občina Loški Potok
 • Naslov: Hrib-Loški Potok 17, SI-1318 Loški Potok
 • Kontaktna oseba: Viljem Vesel
 • Tel.: +386 1 83 50 110
 • Faks: +386 1 83 50 102
 • E-naslov: obcina@loski-potok.si
 • Skupna površina: 6 ha
 • Delež prostih površin: 30 %
 • Možnost širitve: DA - 1,4 ha
 • Cena: 15 €/m2
 • Lastništvo: zasebno in javno
 • Namenska raba območja: poslovno industrijska gradnja
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: 35 km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 35 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: oddaljenost do potniške postaje 35 km, oddaljenost do tovorne postaje 25 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 80 km
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: DA
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona Loški Potok - Riko