Poslovne cone

Poslovna cona Loški Potok - Riko

Poslovna cona Loški Potok - Riko

  • Kontakt

    Občina Loški Potok
  • Naslov: Hrib-Loški Potok 17, SI-1318 Loški Potok
  • Kontaktna oseba: Viljem Vesel
  • Tel.: +386 1 83 50 110
  • Faks: +386 1 83 50 102
  • E-naslov: obcina@loski-potok.si
  • Skupna površina: 6 ha
  • Delež prostih površin: 30 %
  • Možnost širitve: DA - 1,4 ha
  • Cena: 15 €/m2
  • Lastništvo: zasebno in javno
  • Namenska raba območja: poslovno industrijska gradnja
  • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: 35 km
  • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 35 km
  • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: oddaljenost do potniške postaje 35 km, oddaljenost do tovorne postaje 25 km
  • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 80 km
  • Priključek na elektro omrežje: DA
  • Priključek na industrijsko ogrevanje: DA
  • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
  • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
  • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
  • Priključek na plinovod: NE
  • Priključek na telefonsko omrežje: DA
  • Priključek na toplovodno omrežje: NE
  • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona Loški Potok - Riko