Poslovne cone

Poslovna cona Kolpa - Komet Rosalnice

Poslovna cona Kolpa - Komet Rosalnice

  • Kontakt

    Občina Metlika
  • Naslov: Mestni trg 24, p.p. 165, SI-8330 Metlika
  • Kontaktna oseba: Darko Zevnik
  • Tel.: +386 7 36 37 400
  • Faks: +386 7 36 37 402
  • E-naslov: obcina.metlika@siol.net
  • Skupna površina: 22 ha
  • Delež prostih površin: 30 %
  • Možnost širitve: DA
  • Cena: €/m2
  • Lastništvo: zasebno
  • Namenska raba območja: območje proizvodnih dejavnosti
  • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 30 km; hrvaška AC: 25 km
  • Oddaljenost cone do logističnega terminala: 2,2 km
  • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 0,3 km
  • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 0,3 km potniška postaja, 2,5 km tovorna postaja in industrijski tir
  • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 123 km (SLO-Ljubljana), 93 km (HR-Zagreb)
  • Priključek na elektro omrežje: DA
  • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
  • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
  • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
  • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
  • Priključek na plinovod: NE
  • Priključek na telefonsko omrežje: DA
  • Priključek na toplovodno omrežje: NE
  • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona Kolpa - Komet Rosalnice