Poslovne cone

Poslovna cona Kolpa - Komet Rosalnice

Poslovna cona Kolpa - Komet Rosalnice

 • Kontakt

  Občina Metlika
 • Naslov: Mestni trg 24, p.p. 165, SI-8330 Metlika
 • Kontaktna oseba: Darko Zevnik
 • Tel.: +386 7 36 37 400
 • Faks: +386 7 36 37 402
 • E-naslov: obcina.metlika@siol.net
 • Skupna površina: 16,5 ha
 • Delež prostih površin: 60 % prostih, 40 % zasedenih
 • Možnost širitve: DA
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: zasebno
 • Namenska raba območja: območje proizvodnih dejavnosti
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 30 km; hrvaška AC: 25 km
 • Oddaljenost cone do logističnega terminala: 2,2 km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 0,3 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 0,3 km potniška postaja, 2,5 km tovorna postaja in industrijski tir
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 123 km (SLO-Ljubljana), 93 km (HR-Zagreb)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Poslovna cona Kolpa - Komet Rosalnice