Poslovne cone

PSC Majer

PSC Majer

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 13,23
 • Delež prostih površin: 19,98 % (10,59 ha zasedene površine, 2,64 ha nezasedene površine)
 • Možnost širitve:
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: 64 % v zasebni lasti, 36 % v javni lasti
 • Namenska raba območja: območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt.
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 37km; hrvaška AC: 47km - mejni prehod Metlika
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

PSC Majer