Poslovne cone

LIK Kočevje

LIK Kočevje

Poslovna cona LIK Kočevje se nahaja ob cesti Kočevje proti Novemu mestu, v nadaljevanju obstoječega podjetja LIK Kočevje. V gospodarski coni se ohranja in razvija prevladujoč vzorec pozidave v obliki poslovno-industrijske gradnje večjih dimenzij v pravilnem pravokotnem tlorisnem rastru z objekti poenotenih dimenzij in oblikovanja. Obstoječe neurejeno stanovanjsko območje se odstrani in prestrukturira na območje za industrijske dejavnosti. Na mejah gospodarske cone proti stanovanjskim in turističnim območjem (jugovzhodni in vzhodni rob območja) se zagotavlja pas zelenih površin, zasajen z listnim drevjem in grmičevjem, kot zelena bariera, v okviru katere se uredi javne peš in kolesarske poti. Pri širitvi gospodarske cone na severovzhod, na sever in vzhod se upoštevajo omejitve zaradi poteka daljnovodov in načrtovane obvozne ceste.

Priključek na optokabelsko, toplovodno omrežje, omrežje tehnoloških voda in priključek na industrijsko ogrevanje je v fazi dopolnilnega komunalnega urejanja.

 • Kontakt

  Občina Kočevje
 • Naslov: Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
 • Kontaktna oseba: Irena Kalčič
 • Tel.: 01 89 38 239
 • Faks:
 • E-naslov: irena.kalcic@kocevje.si
 • Skupna površina: 7,16 ha
 • Delež prostih površin: 11,20 ha zemljišč še prostih
 • Možnost širitve: DA: 4,9 ha
 • Cena: 17,50 €/m2
 • Lastništvo: javno/zasebno
 • Namenska raba območja: Proizvodnja, obrtna in servisna dejavnost; industrijska dejavnost,...).
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: 60 km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 100 - 500 m
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 100 - 500 m
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 80 km
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: DA
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: DA
 • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: DA
 • Priključek na vodovod: DA

LIK Kočevje