Poslovne cone

Industrijska cona proti Vražjemu kamnu

Industrijska cona proti Vražjemu kamnu

 • Kontakt

  Občina Črnomelj
 • Naslov: Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
 • Kontaktna oseba: Tanja Peteh
 • Tel.: +386 7 30 61 100
 • Faks: +386 7 30 61 130
 • E-naslov: obcina.crnomelj@siol.net
 • Skupna površina: 10,15 ha
 • Delež prostih površin: 4 % prosto (4.060 m2 nezasedene površine), 96 % (97.438 m2 zasedene površine)
 • Možnost širitve:
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: 97,4 % v zasebni lasti, 2,6 % v javni lasti
 • Namenska raba območja: predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 35km, hrvaška AC: 45km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: Ljubljana: 110 km; Zagreb: 110 km
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: NE
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: DA
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Industrijska cona proti Vražjemu kamnu