Poslovne cone

Gospodarsko storitvena cona Mestni Log Metlika

Gospodarsko storitvena cona Mestni Log Metlika

 • Kontakt

  KZ Metlika, z.o.o.
 • Naslov: Cesta XV. brigade 2,SI-8330 Metlika
 • Kontaktna oseba: Tatjana Malešič
 • Tel.: +386 73 63 7000
 • Faks: +386 73 63 7011
 • E-naslov: info@kz-metlika.si
 • Skupna površina: 6,5 ha
 • Delež prostih površin: ~ 70 %, ~30 % zasedeno
 • Možnost širitve: DA
 • Cena: €/m2
 • Lastništvo: individualno
 • Namenska raba območja: območje proizvodnih dejavnosti – trgovinska in proizvodna dejavnost.
 • Oddaljenost cone od priključka na AC/HC: slovenska AC: 30 km; hrvaška AC: 25 km
 • Oddaljenost cone do logističnega terminala: 0,2 km
 • Oddaljenost cone do terminala javnega potniškega prometa: 1 km
 • Oddaljenost cone do državnega železniškega omrežja: 0,2 km
 • Oddaljenost do najbližjega javnega letališča za mednarodni zračni promet: 120 km (SLO-Ljubljana), 90 km (HR-Zagreb)
 • Priključek na elektro omrežje: DA
 • Priključek na industrijsko ogrevanje: NE
 • Priključek na kanalizacijsko omrežje: DA
 • Priključek na omrežje tehnoloških voda: NE
 • Priključek na optokabelsko omrežje: NE
 • Priključek na plinovod: NE
 • Priključek na telefonsko omrežje: DA
 • Priključek na toplovodno omrežje: NE
 • Priključek na vodovod: DA

Gospodarsko storitvena cona Mestni Log Metlika